projektowanie stron Toruń

Najświeższe:

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w PIT 2016

Koszty uzyskania przychodów odejmowane są od przychodu pracownika i w ten sposób obniżają podstawę opodatkowania. Podatek naliczony od niższej podstawy będzie niższy.

Koszty uzyskania przychodów pracodawca jako płatnik uwzględnia w momencie  ustalania zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika. Są one ustalone w sposób zryczałtowany. Ich wysokość została określona w art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..

Koszty uzyskania przychodów  w 2016 roku

Koszty uzyskania przychodów dotyczące pracowników w 2016 r. nie ulegają zmianie. Ich wysokość jest stała od 2008 r.

  • z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej -111,25 zł miesięcznie, nie więcej niż 1335,00 zł rocznie,
  • równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej - z każdego z tych stosunków 111,25 zł miesięcznie, łącznie nie więcej niż 2002,05 zł rocznie,
  • z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - 139,06 zł miesięcznie, łącznie nie więcej niż 1668,72 zł rocznie,
  • równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę -139,06 zł miesięcznie, łącznie nie więcej niż 2502,56 zł rocznie.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu pracodawca może zastosować pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje z zakładu pracy zwrotów kosztów przejazdu do miejsca pracy objętych zwolnieniem od podatku dochodowego.

Faktyczne koszty w rozliczeniu PIT 2016

W rocznym rozliczeniu https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/ podatnik będzie mógł uwzględnić faktyczne roczne koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, jakie poniósł w roku 2016. Taką możliwość przewiduje art 22 ust. 11 ustawy o PIT, jeśli  są one wyższe niż określone powyżej. Warunkiem jest udokumentowanie ich  poniesienia  wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Rozliczenie kosztów w PIT 2016

Roczne rozliczenie pit 36, pit 37 z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących pracowniczych kosztów uzyskania przychodów będzie łatwe, jeśli skorzystamy z programu do rozliczenia PIT 2016.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 12 czerwiec 2017 13:54