projektowanie stron Toruń

Najświeższe:

(Nie)bezpieczne komórki

 Wokół wpływu telefonii komórkowej na zdrowie człowieka krąży wiele stereotypów. Warto zadać sobie pytanie – co jest w tym prawdą a co mitem służącym jedynie rynkowi różnych „ochronnych” gadżetów.

Fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne w całym swoim spektrum, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma wszystko to jest promieniowaniem elektromagnetycznym zróżnicowane jedynie częstotliwością fali.

Telefon komórkowy jest, współczesną formą krótkofalówki. Również i on jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Umieszczany jest najczęściej przy uchu a zatem w bezpośrednio sąsiedztwie mózgu. Rodzi to obawy, co do możliwości wpływu promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z telefonu na centralny układ nerwowy.

Stoimy u progu wdrożenia technologii 5G do transmisji bezprzewodowej. Ponieważ 5G korzysta z wyższych częstotliwości niż dotychczasowe 3G i 4G, pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości na temat możliwej szkodliwości i oddziaływania nowych mobilnych technologii na nasze zdrowie.

Problem dotyczy nie tylko samych telefonów, bo tych możemy używać lub nie, ale całej sieci a głównie anten nadawczo-odbiorczych lokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych mieszkań.

W Polsce obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych w Europie przepisów prawa dotyczących poziomów pól elektromagnetycznych. W zakresie od 300 MHz do 300 GHz maksymalny dozwolony poziom pola elektromagnetycznego nie może przekraczać 0,1 W/m2. W większości krajów europejskich dla pasma 900 MHz dopuszczalna norma wynosi 4,5 W/m2, dla pasma 1,8 GHz – 9 W/m2 a dla pasma 2,1 GHz – 10 W/m2, czyli nawet 100 razy więcej!

Poziom pola elektromagnetycznego w środowisku podlega stałej kontroli, obserwacji i ocenie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a okresowe badania poziomów tych pól prowadzą wojewódzcy inspektorowie ochrony środowiska. Monitoring ten odbywa się na terenie każdego województwa przez pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego na trzech typach terenu dostępnych dla ludności, tj.: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich, w przedziale częstotliwości, co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz (tj. częstotliwości radiowych).

Sieć monitoringu pola elektromagnetycznego obejmuje 135 punktów na terenie każdego z województw, w których w cyklu trzyletnim pomiary wykonuje się w sposób nieprzerwany przez dwie godziny, pomiędzy godzinami 10–16 w dni robocze. Dane uzyskane w ramach monitoringu promieniowania elektromagnetycznego prowadzonego od 2008 r. dla miejsc dostępnych dla ludności wskazują, że poziom sztucznie wytwarzanych pól elektromagnetycznych jest niski, stanowiąc jedynie kilka procent wartości dopuszczalnej, która wynosi 7 V/m. W żadnym punkcie pomiarowym nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, a średnia arytmetyczna w skali kraju mieści się w przedziale od 0,29 V/m do 0,45 V/m.

Paweł Wójcik

Ostatnio zmienianyśroda, 30 październik 2019 13:07

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo