projektowanie stron Toruń

Najświeższe:

Przedsiębiorca a środowisko

Trudno wyobrazić sobie działalność gospodarczą, w czasie której nie korzystamy z zasobów środowiska. Pobieramy wodę, powietrze, zanieczyszczamy je, wytwarzamy odpady, generujemy hałas… wszystko to powodują, że dla naszej działalności użytkujemy dobro wspólne, jakim jest środowisko.

Dwa główne obowiązki przedsiębiorcy to sprawozdawczość oraz wnoszenie opłat za użytkowanie środowiska. Każdy przedsiębiorca, który korzysta ze środowiska, jest zobowiązany do złożenia w wojewódzkim urzędzie marszałkowskim sprawozdania. Jest ono to jest podstawą do samodzielnego przez przedsiębiorcę naliczenia opłaty środowiskowej.

Opłat tych jest kilka i dotyczą: wprowadzania gazów i pyłów do powietrza; poboru wód; wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; składowania odpadów; opłaty produktowej; substancji kontrolowanych; baterii i akumulatorów. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy, u których wartość opłaty środowiskowej za dany rok nie przekroczy 800 zł. Ale w dalszym ciągu nie jest on zwolniony z wykonania sprawozdania.

Każda działalność gospodarcza podlega kontroli i ocenie zgodności działania z prawem przez różne instytucje. W zakresie ochrony czy korzystania ze środowiska instytucją taką są wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

We wrześniu 2018 r. weszło w życie wiele przepisów nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Wraz z zaostrzeniem przepisów prawa ochrony środowiska zostały zwiększone również uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska, która może prowadzić planowe a także pozaplanowe kontrole, np. gdy istnieje podejrzenie wystąpienia zanieczyszczenia środowiska. W kontrolach można używać dronów. Kontrole pozaplanowe mogą odbywać się przez całą dobę, również bez uprzedzenia. Osoba, która utrudnia kontrolę podlega karze do 100 000 zł. W czasie kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wydać decyzję wstrzymania działalności przedsiębiorcy w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska.

Według danych Business Centre Club aktualnie obowiązuje ponad 640 aktów wykonawczych regulujących korzystanie ze środowiska. Tylko w 2018 roku aż 432 akty zostały zmienione. Przedsiębiorca samodzielnie ponosi odpowiedzialność za interpretację czy jego firma podlega tym przepisom. Interpretacja ta może być sprzeczna z oceną inspektora przeprowadzającego kontrolę.

Paweł Wójcik

Ostatnio zmienianyśroda, 30 październik 2019 13:08
Więcej w tej kategorii: « (Nie)bezpieczne komórki

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo