projektowanie stron Toruń

Najświeższe:

Służebność drogi koniecznej

Dla wielu posiadaczy nieruchomości służebność drogi koniecznej może być jedyną szansą na uzyskania dostępu do drogi publicznej.. Media donoszą często o konfliktach pomiędzy sąsiadami, którego zarzewiem stała się właśnie służebność drogi koniecznej. Takie konflikty ciągną się często przez długie lata i rzadko dochodzi do pogodzenia się stron takiego konfliktu, a często nawet po prawomocnym wyroku sądu orzekającym ustanowienie służebności drogi koniecznej, strona czująca się pokrzywdzona utrudnia możliwość korzystania z tej drogi wszelkimi możliwymi sposobami.

Co to jest jednak ta służebność drogi koniecznej? Po co jest ona ustanawiana? Jak wyjaśnia prowadzący blog https://prawownieruchomosciach.pl/, każdy właściciel nieruchomości ma prawo do dostępu do drogi publicznej. Jeśli nie ma takiego dostępu, wówczas na podstawie art. 145 KC, właściciel działki może żądać od właściciela gruntu, z którym sąsiaduje, ustanowienia służebności drogowej, z której będzie mógł korzystać. Żądanie ustanowienia drogi koniecznej, może być skierowane nie tylko do najbliższego sąsiada, ale również wszystkich właścicieli, których działki blokują dojazd do drogi publicznej. Służebność drogi koniecznej można ustanowić nie tylko w drodze orzeczenia sądowego. Jeśli strony są zgodne, wówczas dostęp do drogi publicznej można ustanowić w drodze umowy w formie aktu notarialnego. W takim przypadku strony porozumienia mogą określić swoje prawa i obowiązki, a także ewentualne wynagrodzenie za ustanowienie tej służebności, właścicielowi nieruchomości obciążonej służebnością należy się wynagrodzenie, choćby z tego powodu nie poniósł żadnej szkody. W przypadku kiedy strony nie potrafią dojść do porozumienia, służebność drogi koniecznej ustanawia sąd. Przy wydawaniu orzeczenia sąd musi w taki sposób ustanowić służebność, by w jak najmniejszym stopniu była ona uciążliwa dla właściciela nieruchomości, przez którą droga ma przechodzić. Sąd również musi rozwiązać sprawę wysokości wynagrodzenia. Bardzo ważny w instytucji służebności drogi koniecznej jest to, że właściciel działki władnącej musi utrzymywać urządzenia służące do wykonywania tej służebności. Innymi słowami musi utrzymać drogę w należytym stanie, dokonywać jej naprawy, dotyczy to również oświetlenia drogi. Jeśli czynności te wykonywane są przez właściciela nieruchomości obciążonej wówczas, właściciel nieruchomości władnącej musi ponieść jej koszty.

Można się tylko zastanowić, co znaczy brak dostępu do drogi publicznej.Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, właściciel nieruchomości władnącej może żądać dostępu do drogi publicznej nie tylko wówczas, kiedy jest zupełnie pozbawiony dostępu do drogi, ale również, kiedy jest on nieodpowiedni. Zdaniem Sądu Najwyższego odpowiedni dostęp jest wówczas, gdy droga z której się korzysta swobodnie umożliwia dojazd do drogi publicznej. Wynika z tego, że nawet kiedy właściciel ma dojazd do drogi publicznej, jednak z niezawinionych powodów ten dojazd jest przez dłuższy czas nie możliwy, na przykład przez przekopania drogi z uwagi na prace budowlane czy zalanie jej przez wodę, wówczas może on żądać ustanowienia służebności drogi koniecznej. Nie można jednak zapominać, że droga konieczna nie może służyć jedynie wygodzie właściciela nieruchomości władnej. Warunkiem ustanowienia drogi ma być to, że właściciel nieruchomości władnej nie może samodzielnie zapewnić sobie dojazdu do drogi publicznej.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo