Najświeższe:

Agencja social media

Jakie obowiązki mają firmy w związku z odpadami przemysłowymi?

 Gospodarka odpadami w firmie została w pełni podporządkowana wymogom ochrony środowiska. Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady przemysłowe, są w związku z tym zobowiązani do zabezpieczenia powstających w ich zakładach odpadów i ewidencjonowania ich w systemie BDO. Firmy są też finalnie w pełni odpowiedzialne za utylizację odpadów przemysłowych powstałych w wyniku ich działalności. Na czym w praktyce polega gospodarka odpadami w firmie i jakie wiążą się z nią obowiązki?

Na czym polega gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie?

Za odpady przemysłowe w firmie uznaje się wszystkie odpady, które powstały w wyniku działalności gospodarczej. W praktyce są to odpady różnych frakcji, w tym również odpady niebezpieczne wymagające szczególnej pieczy w toku ich składowania, transportowania i utylizacji. Jeśli firma wytwarza odpady o charakterze przemysłowym w ilościach wyższych niż limity określone w przepisach (głównie w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r.) zobowiązana jest prowadzić ich ewidencję w BDO. Przepisy zobowiązują również przedsiębiorców do składania corocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Firmy muszą ponadto odnotowywać każdorazowo w systemie BDO fakt przekazania odpadów innym podmiotom, czemu służy elektroniczna karta przekazania odpadów (KPO). Karta przekazania odpadów jest podstawowym dokumentem, z jakim przedsiębiorca ma na co dzień do czynienia. Informuje ona m.in. o tym, jakie odpady przemysłowe, w jakich ilościach i komu przekazuje. Nim jednak nastąpi odbiór odpadów przemysłowych z firmy, przedsiębiorca ma obowiązek właściwie nimi zarządzać. Obowiązkowa jest w tym kontekście m.in. segregacja odpadów.

Odpady przemysłowe w firmie – jak z nimi postępować?

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie i obowiązki z nią związane zostały szczegółowo opisane w ustawie o odpadach oraz licznych rozporządzeniach ministerialnych. Prawo nakazuje przedsiębiorcom traktować odpady przemysłowe w firmie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, a ta kładzie szczególnie duży nacisk na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów, która umożliwia finalnie ich ponowne użycie oraz recykling. Wiele obostrzeń dotyczy również takich procesów jak składowanie, magazynowanie i transport odpadów, które powinny być prowadzone w sposób gwarantujący pełne bezpieczeństwo ludziom i środowisku. Pamiętać należy bowiem, że odpady przemysłowe w firmie, zwłaszcza odpady zakwalifikowane do grupy odpadów niebezpiecznych, stanowią potencjalne zagrożenie dla otoczenia i wymagają zabezpieczenia aż do momentu ich unieszkodliwienia w specjalnych instalacjach. Odpady niebezpieczne wymagają m.in. zastosowania specjalnych i dobrze oznakowanych pojemników, a także składowania ich w wyznaczonej i również oznaczonej tablicami informacyjnymi strefie, która spełnia wymogi przepisów przeciwpożarowych. Ich transport musi ponadto odbywać się przystosowanymi do tego celu pojazdami.

Kto organizuje odbiór odpadów przemysłowych z firm?

Przetwarzaniem i utylizacją odpadów zajmują się profesjonalne przedsiębiorstwa zarządzające odpadami i to one w praktyce organizują odbiór odpadów przemysłowych z firm i zajmują się ich dalszym przekształcaniem. W Polsce w tej dziedzinie wiedzie prym Stena Recycling, która od kilkudziesięciu lat projektuje i wdraża kompleksowe rozwiązania w obszarze gospodarowania odpadami w europejskich firmach z różnych branż. Firmie Stena Recycling zlecić można więc nie tylko odbiór odpadów przemysłowych z firmy, ale również dostarczenie dostosowanych do potrzeb firmy certyfikowanych pojemników na odpady, optymalizację procesów gospodarowania odpadami w firmie (https://www.stenarecycling.pl/nasze-uslugi/zarzadzanie-odpadami/gospodarowanie-odpadami/)  czy realizację części obowiązków związanych z BDO. Tak działa usługa KPO w BDO, w której ramach karta przekazania odpadu sporządzana jest przez pracowników Stena Recycling, a nie personel przedsiębiorstwa przekazującego odpad. Stena Recycling prowadzi również przyjazny środowisku recykling odpadów oraz ich utylizację.

 Artykuł sponsorowany

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 15 maj 2023 09:03

portal informacyjny kujawsko pomorskie

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo